ข่าวสารการศึกษาต่อในประเทศ USA

california lutheran university

แนะแนวพร้อมสัมภาษณ์กับตัวแทน California Lutheran University 31 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น.

แนะแนวพร้อมสัมภาษณ์กับตัวแทน California Lutheran University ข่าวดีสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเรียนต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. จะมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัย California Lutheran University มาแนะแนวเรียนต่อ แบบตัวเป็น ๆ ณ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ NC World Education Links ชั้น 14 ศูนย์การค้า Zen@ Central World NC มหาวิทยาลัย California Lutheran มีวิทยาเขตหลักในเมือง Thousand Oaks เป็นวิทยาเขตที่มีความสวยงาม รายล้อมไปด้วยต้นโอ๊ค เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในอเมริกา เปิดสอน 4 ครั้งต่อปี ในเดือนสิงหาคม พฤศจิกายน กุมภาพันธ์ และพฤษภาคม โดยผู้สมัครเรียนไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน ข้อมูลมหาวิทยาลัย California Lutheran…

เรียนต่อ มัธยม/ Pathway ปริญญาตรีที่อเมริกากับ Maine Central Institute (MCI)

      เป็นโรงเรียนเอกชน ก่อตั้งในปี1866 ตั้งอยู่ที่เมือง  Pittsfield  รัฐ Maine เปิดรับนักเรียนทั้งอเมริกัน และนานาชาติ จำนวนนักเรียนทั้งหมดประมาน 500 คน โรงเรียนขนาดประมาณ  23 เอเคอร์  ประกอบด้วยอาคารเรียน 21 อาคาร และหอพักนักเรียนประจำ 4 อาคาร แยกหอชายหญิง ในหอพักมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อตั้งแต่ระดับชั้น  Grade 9 – 12 โดยเริ่มรับสมัครนักเรียน 2 ช่วงคือ  เดือนมกราคม และมิถุนายน หลักสูตรที่เปิดสอนที่เป็นที่นิยมได้แก่  athletics program, art, Computer and Technology และ หลักสูตรเตรียมความพร้อม  International Academy English language preparation program จำนวนนักเรียนต่อห้องประมาน 15 คน อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักเรียนคือ 1:5 ซึ่งนักเรียนทุกคนจะได้รับการดูแลจากอาจารย์อย่างทั่วถึง กิจกรรมนอกห้องเรียน ในช่วงสุดสัปดาห์…