BLOGS

10 เหตุผลที่เลือก Birmingham City University

10 เหตุผลที่เลือก Birmingham City University

Birmingham City University เป็นมหาวิทยาลัยมีคุณภาพในการเรียนการสอนและเน้นให้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และตั้งอยู่ในเมือง Birmingham ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการคมนาคม เพราะมีทั้งรถแท็กซี่ รถโดยสารประจำทาง รถราง…

Read more

Cheltenham College

      Cheltenham College ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1841 เป็นหนึ่งในโรงเรียนชั้นนำของสหราชอาณาจักร ซึ่งเน้นนักเรียนเป็นจุดศูนย์กลางในการเรียนการสอน ภายในโรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวก…

Read more

University of Nottingham Ningbo China (UNNC)

UNNC เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ ที่ได้การรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการจีนและผ่านการบริหารงานโดยมหาวิทยาลัย Nottingham ของประเทศอังกฤษ การเรียนการสอนในประเทศจีนมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับโลกเช่นเดียวกับในประเทศอังกฤษ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเลือกเรียนคลาสภาษาจีนที่เปิดสอนให้กับนักเรียนต่างชาติเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านภาษาจีนให้มากยิ่งขึ้น การศึกษาในระดับปริญญาตรี     เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนในเมือง…

Read more

INTO Newton A-level Programme

About the INTO Newton A-level Programme – การเรียน A-Level ในมหาวิทยาลัยชั้นนำจะช่วยให้เกิดการพัฒนา…

Read more