เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย กับ EF Academy

เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย กับ EF Academy

เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย และอนาคตที่กว้างไกลกับ EF Academy โรงเรียนประจำนานาชาติแห่งในนิวยอร์ก ทอร์เบย์ หรืออ๊อกซ์ฟอร์ด ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัย ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ และหลักสูตรการเรียนที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก หลักสูตรที่น่าสนใจ IGCSE…

Read more
อยากเก่งอังกฤษไม่ใช่เรื่องยาก เรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ที่ KAPLAN INTERNATIONAL ENGLISH

อยากเก่งอังกฤษไม่ใช่เรื่องยาก เรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ที่ KAPLAN INTERNATIONAL ENGLISH

อยากเก่งอังกฤษไม่ใช่เรื่องยาก เรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ที่ KAPLAN INTERNATIONAL ENGLISH KAPLAN INTERNATIONAL ENGLISH เป็นโรงเรียนสอนภาษาชั้นนำที่มีโรงเรียนมากกว่า 40 สาขา…

Read more
ดีไซน์เนอร์จาก Middlesex ที่ออกแบบชุดให้กับ Lady Gaga

ดีไซน์เนอร์จาก Middlesex ที่ออกแบบชุดให้กับ Lady Gaga

Do you know ? ดีไซน์เนอร์ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้กับเจ้าแม่แห่งวงการเพลงอย่าง Lady Gaga ที่มีรสนิยมทางด้านแฟชั่นการแต่งตัวที่โดดเด่น นั่นคือ Alex Noble อาจารย์ประจำสาขาด้านแฟชั่นจากมหาวิทยาลัย…

Read more
why study at University of Idaho?

why study at University of Idaho?

มหาวิทยาลัย Idaho ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1889 เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติมีการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนจะได้รับการเรียนการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ และนักวิจัยที่มีประสบการณ์โดยตรง ซึ่งบุคคลเหล่านี้รวมตัวกันโดยมีเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน เพื่อกลายเป็นส่วนหนึ่งของมืออาชีพรุ่นต่อ ๆ…

Read more
คอร์ส Pre-Masters กับ University of Gloucestershire

คอร์ส Pre-Masters กับ University of Gloucestershire

Pre-sessional (Pre-Masters English and Academic Study Skills) หลักสูตรPre-Masters สามเดือนนี้ เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาต่างชาติหลักสูตรปริญญาโทและ MBA หลายสาขาที่…

Read more
ทำไมถึงเลือกเรียน Business School กับ Hertfordshire ?

ทำไมถึงเลือกเรียน Business School กับ Hertfordshire ?

Hertfordshire Business School มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกือบ 20,000 คาบต่อปี และสนับสนุนชั่วโมงการเรียนรู้ของนักเรียนมากกว่า 1 ล้านชั่วโมงต่อปี วิสัยทัศน์ เพิ่มขีดความสามารถของนักเรียนผ่านทางการศึกษาและการศึกษาวิจัย พันธกิจ…

Read more
ใครๆก็อยากเรียน University of Essex

ใครๆ ก็อยากเรียน University of Essex

Essex มีประวัติยาวนานในการต้อนรับนักเรียนไทยไปเรียนร่วมกับนักเรียนอีกว่า 136 ชาติ นำเสนอหลักสูตรที่หลากหลายทั้งหลักสูตรปริญญาตรีปริญญาโท และหลักสูตรการวิจัยซึ่งจัดอยู่ในอันดับต้นๆของมหาวิทยาลัยในอังกฤษ ความพิเศษของ Essex – มีผลงานการวิจัยเป็นอย่างมากและได้รับรางวัล Top 20…

Read more
ทำไมถึงต้องเลือกเรียนกับ University of East Anglia (UEA)

ทำไมถึงต้องเลือกเรียนกับ University of East Anglia (UEA)

            University of East Anglia (UEA) เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Norwich เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยสูง อยู่ห่างจากลอนดอน 1.30 ชม. มีสถานที่สำหรับให้นักศึกษาได้ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ…

Read more