nc world education links, วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ, เรียนต่ออังกฤษ, เรียนต่อต่างประเทศม เรียนต่อต่างประเทศที่ไหนดี, study in uk, study abroad

วางแผนไปเรียนต่ออังกฤษ ต้องเตรียมตัวยังไง? เริ่มต้นยังไงดี?

เรียนต่อประเทศอังกฤษเริ่มต้นยังไง? สำหรับใครที่อยากไปเรียนต่อต่างประเทศโดยเฉพาะต้องการไปเรียนต่อประเทศอังกฤษ แต่ไม่รู้จะเตรียมตัวไปเรียนอังกฤษยังไง? และเริ่มต้นยังไง? พี่ๆบอกก่อนเลยว่าน้องๆ ต้องรู้จักค้นหาตัวเองก่อน รู้ว่าตัวเองชอบอะไร อยากทำอะไร อยากเรียนสายไหน วาดฝันว่าตัวเองจบมาแล้วอยากทำงานอะไร ทำงานอยู่ในวงการไหนแล้วเราจะมีความสุขที่สุดเพราะนั่นหมายถึงน้องๆจะประสบความสำเร็จในชีวิต เมื่อรู้จักความชอบของตัวเองแล้วเราจะเรียนอย่างสนุกและมีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม หลังจากสำรวจความต้องการของตัวเองเสร็จแล้ว จากนั้นก็ค่อยๆเริ่มหาข้อมูลมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่น้องๆสนใจจะเรียนต่อแล้วนำข้อมูลมาเปรี่ยบเทียบกลั่นกรองตามความเหมาะสมตามบริบทของเรา เปรียบเทียบข้อมูลมหาวิทยาลัยที่เราค้นคว้าหาข้อมูลมาว่ามีคณะไหนที่เราอยากเรียนต่อ หรือมีหลักสูตรไหนที่เราสนใจเป็นพิเศษ เราชอบบรรยากาศแบบไหนในมหาวิทยาลัย และเรามีงบประมาณเท่าไหร่ที่จะไปเรียนต่ออังกฤษเพื่อนำเงินมาจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเรียน ค่าที่พัก ค่ากิน ค่าเที่ยว เป็นต้น ส่วนการวางแผนเรียนต่อประเทศอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากเลย ใครเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆ ก็มีเวลาเยอะในการหาข้อมูลมหาวิทยาลัยได้เลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับตัวเราที่สุด การเตรียมตัวยื่นวีซ่า จัดเตรียมเอกสารต่างๆ รวมถึงการเตรียมตัวเพื่อสอบ IELTS ทั้งนี้การเตรียมตัวก็ขึ้นอยู่กับแต่ล่ะมหาวิทยาลัยและความพร้อมของน้องๆเองด้วยนะคะ วันนี้พี่ๆ NC World Education Links มีตารางวางแผนไปเรียนต่ออังกฤษตลอดทั้งปีมาฝาก สำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนต่อประเทศอังกฤษ ใครเริ่มต้นวางแผนเดือนไหน เตรียมตัวอะไรบ้างไปดูกันเลย UK YEAR PLANNER เดือนตุลาคม  เป็นช่วงเวลาการเตรียมเอกสารและเริ่มสมัครเรียน “Jan Intake” เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้ Transcript Degree Certificate Two Reference…