nc world education links, วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ, เรียนต่ออังกฤษ, เรียนต่อต่างประเทศม เรียนต่อต่างประเทศที่ไหนดี, study in uk, study abroad

วางแผนเรียนต่อประเทศอังกฤษ

วางแผนเรียนต่อประเทศอังกฤษเริ่มต้นยังไง สำหรับใครที่อยากไปเรียนต่อต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศอังกฤษ  แต่ไม่รู้จะเตรียมตัวยังไง เริ่มต้นยังไง พี่บอกก่อนเลยว่าน้องๆ ต้องรู้จักตัวเองก่อน รู้ว่าชอบอะไร อยากทำอะไร อยากเรียนสายไหน จบมาแล้วอยากทำงานอะไร เมื่อรู้จักความชอบของตัวเองแล้ว เราจึงเริ่มหาข้อมูลมหาวิทยาลัยที่เราอยากเรียนว่ามีคณะ หรือหลักสูตรที่เราสนใจไหม  สถานที่เรียนเราชอบบรรยากาศแบบไหน และเรามีงบประมาณเท่าไหร่เพื่อจะจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเรียน ค่าที่พัก เป็นต้น ส่วนการวางแผนเรียนต่อประเทศอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากเลย ใครเตรียมตัวตั้งแต่เนินๆ ก็มีเวลาเยอะในการหาข้อมูลมหาวิทยาลัย การยื่นวีซ่า เตรียมเอกสารต่างๆ รวมถึงการเตรียมตัวเพื่อสอบ IELTS ทั้งนี้การเตรียมตัวก็ขึ้นอยู่กับแต่ล่ะมหาวิทยาลัยและความพร้อมของน้องๆเองด้วยนะคะ วันนี้พี่ๆ NC World Education Links มีตารางวางแผนตลอดปีมาฝาก สำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ ใครเริ่มต้นวางแผนเดือนไหน เตรียมตัวอะไรบ้างไปดูกันเลย UK YEAR PLANNER เดือนตุลาคม  เป็นช่วงเวลาการเตรียมเอกสารและเริ่มสมัครเรียน “Jan Intake” เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้ Transcript Degree Certificate Two Reference Letters CV / Resume Statement…