CONSULTANT TEAM

Mr. Wuttichai Parpart (Wut)
Study Abroad Consultancy Assistant Manager

พี่วุฒิเป็นที่ปรึกษาด้านการเรียนต่อต่างประเทศของสถาบันนิวเคมบริดจ์ พี่วุฒิมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการศึกษาต่อในภูมิภาคโอเชียเนีย (ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์) โดยเฉพาะด้านการเรียนภาษา บริหารธุรกิจ ไอที และวิศวกรรมศาสตร์

จากประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาทั้งนักเรียน และผู้ปกครองเป็นจำนวนมาก บวกกับเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการอยู่เป็นประจำ ทำให้พี่วุฒิเข้าใจความคาดหวังทั้งจากผู้ปกครอง และตัวนักเรียนเอง

พี่วุฒิจบการศึกษาปริญญาโทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก University of South Australia นอกจากนั้นพี่วุฒิยังได้รับรางวัล Certified Technologist จาก Australian Computer Society (ACS) พี่วุฒิเคยอยู่ที่ออสเตรเลียเป็นเวลา 6 ปี โดยมีประวัติการทำงานที่โดดเด่นจากทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยส่วนตัวแล้วพี่วุฒิชื่นชอบการเดินทาง และกีฬาเป็นอย่างมาก

P’Wut is a study abroad consultant at New Cambridge Institute. He specialises in consultation for the Oceania region (Australia and New Zealand), particularly in the fields of Business, Information Technology and Engineering. He has considerable consultation experience and has also participated in manyeducation conferences & events. From this, he has gained an excellent understanding of students’ & parents’ requirements and expectations.

He graduated with a Master’s degree from the University of South Australia, majoring in Information Technology and was also awarded by the Australian Computer Society as a Certified Technologist. P’Wut spent a total of six years in Australia studying and working. He has an outstanding record of work in both the public and private sectors. Outside of his work life, he has travelled extensively and loves sports.

Wut

Kung

Ms. Kanyarat Tangratiroj (Kung)
Senior Study Abroad Consultant

พี่กุ้งจบการศึกษาระดับปริญญาโทจาก Northumbria University ประเทศอังกฤษ สาขาวิชา Design Management และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สาขาวิชา Business English

พี่กุ้งมีประสบการณ์ทำงานทางด้านการศึกษา ประกอบกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการไปศึกษาและการใช้ชีวิตที่ประเทศอังกฤษ จึงเชื่อมั่นว่าสามารถให้คำแนะนำแก่น้องๆ ได้เป็นอย่างดีทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตที่ประเทศอังกฤษ

พี่กุ้งฝากทิ้งท้ายไว้ว่าเธอมีความสุขกับการทำงาน ที่สำคัญได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์จริงให้กับน้องๆ ค่ะ

P’Kung graduated from Northumbria University (UK), Master of Arts in Design Management and educated at ABAC in Bachelor of Arts in Business English.  She had experience with Education Business plus experience of studying and living in UK. She believes that she can give good advice, both academic and about living here in UK.  She is happy to share the knowledge and experience that she were given during my stay.  She is happy to share those with you prior to your arrival.

Ms.Jiraporn Sittawibul (Pui)
Senior Study Abroad Consultant

พี่ปุ๋ยจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เอกภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์การในสายงานทางด้านธุรกิจบริการมาเป็นเวลา 5 ปี ปรัชญาการทำงานของพี่ปุ๋ยเน้นถึงการมีใจรักในงานบริการ  ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่แนะแนว

พี่ปุ๋ยเล่าว่าเธอมีความสุขและสนุกกับการได้พบปะพูดคุย แนะนำหลักสูตรและมหาวิทยาลัยให้กับน้องๆ เนื่องจากการศึกษาต่อต่างประเทศเป็นการลงทุนระยะยาวเพื่ออนาคต เธอจึงตั้งใจว่าจะดูแลนักเรียนทุกคนอย่างดีที่สุด

P’Pui graduated from Bangkok University, majoring in English. She has worked in the service industry for five years. A service mind is one of her most important qualities. As a consultant, P’Pui has a positive attitude towards her job, and she would like to find the best course and university for her students.

She said that overseas education is an investment for a lifetime. That’s why it’s important for her to take such good care and give the best advice she possibly can.

Pui

may

Ms. Parjaree Burinkul (May)
Study Abroad Consultant

พี่เมช่วยดูแลเรื่องเอกสารสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้กับน้องที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ ช่วยสมัครมหาวิทยาลัย ดูแลเรื่องเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดไปจนถึงการดูแลและช่วยเหลือน้องๆ ในขั้นตอนการทำวีซ่าอังกฤษ

พี่เมจบการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และเคยมีโอกาสทำงานที่บริษัท Agoda Company Pte., Ltd. ในตำแหน่ง PPC Marketing Officer ในเวลาว่าง ชอบที่จะเดินทางท่องเที่ยว อ่านหนังสือและฟังเพลงที่ชื่นชอบ

May works as study abroad support officer; working as a part of Study Abroad team to support counselling service. Help to manage application forms and related documents.

She graduated from Thammasat University, Bachelor of Liberal Arts. She has worked  at Agoda Company Pte. Ltd., as a PPC Marketing Officer. She loves to travel, enjoys reading books and listening to music. 

Ms. Komal Dinani (Komal)
Study Abroad Support Officer

โคมอลเจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายศึกษาต่อต่างประเทศ (Study Abroad Support Officer) เธอชอบที่จะดูแลและช่วยเหลือน้องๆ ในการสมัครมหาวิทยาลัยต่างๆ ก่อนที่เธอจะเข้ามาทำงานที่นิวเคมบริดจ์

โคมอลจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการบริหารการจัดการ (Business Management) จาก Raffles International College นอกจากนี้เธอยังเรียนปริญญาตรีควบคู่ในสาขาวิชาเดียวกันที่มหาวิทยาลัย University of Monash ประเทศออสเตรเลีย ในเวลาว่าง เธอชอบเล่นกีฬาวอลเลย์บอล ฟังเพลง และเดินทางไปในประเทศต่างๆ

Komal works as a study aboard support officer and she enjoys helping students with their application forms. Before she started working at New Cambridge she was doing her Bachelor degree in Business management at Raffles International College.

During her 3 year course she had also done one year in Melbourne at University of Monash and she loved it. Komal likes to play volleyball, listen to music and she loves to travel around the world. 

Komal

Nu


Ms. Kajeepan Thammapanya (Aom)
Study Abroad Support Officer

ออมเจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายศึกษาต่อต่างประเทศ (Study Abroad Support Officer) ช่วยดูแลเรื่องเอกสารและสมัครเรียนต่อให้กับน้องๆ รวมไปถึงดูแลและช่วยเหลือน้องๆ ในขั้นตอนการทำวีซ่า

ออมจบจากเอกภาษาและวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในเวลาว่างจึงชอบอ่านหนังสือ ทั้งนิยาย กลอนและบทละครอังกฤษ นอกจากนี้ยังชอบดูภาพยนตร์ และเดินทางไปในที่ต่างๆอีกด้วย

Aom works as study abroad support officer; working as a part of study abroad team to support counseling service. Help to manage application forms and related documents.

She graduated from Thammasat University, bachelor of Liberal Arts, majoring in English Language and Literature. She loves reading every kind of literature; novel, poetry and drama. Moreover, she enjoys watching movies and traveling around the world.

Ms.Sommitra Inthomya (Fern)
Study Abroad Consultant (China)

พี่เฟินจบการมหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตตร์การสอนภาษาจีน  และ Beijing Union University สาขาศิลปะศาสตร์ภาษาจีน มีโอกาสได้เป็นนักพัฒนาการสอนและนักจิตวิทยาสำหรับเด็กให้กับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาของเกาหลี  อีกทั้งเป็นอาจารย์ภาษาจีน จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาจึงเชื่อว่าจะสามารถให้คำแนะนำในการศึกษาต่อที่ประเทศจีนได้ค่ะ

P’Fern Graduated from Burapha University, Education of Chinese Teaching and Beijing Union University in Arts Program in Chinese. She is the Chinese teacher. Moreover, she has a chance be the Developer of Teaching and Child Psychology in the School of Korea. Her experience will be useful for the student who plans to study in China.

Bebe

Mr. Warut Chawaleepansakul (Song)
Study Abroad Consultant

พี่สองจบการศึกษาระดับปริญญาโทจาก Golden Gate University ประเทศสหรัฐอเมริกา สาขา Integrated Marketing Communications และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พี่สองใช้ชีวิตอยู่ในซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เป็นเวลากว่า 3 ปี ในฐานะเจ้าหน้าที่แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศที่ผ่านการสอบและได้รับการรับรองจากสถาบัน British Council – Education UK certificate for agents ได้คะแนนยอดเยี่ยม (Distinction) ในปี 2559 พี่สองยินดีที่จะแนะนำหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมให้กับน้องๆ ที่สนใจที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ นอกจากนี้พี่สองยังเต็มใจที่จะแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ ที่พี่สองได้พบเจอทั้งในด้านการเรียนและการใช้ชีวิตให้น้องๆ ได้ไปปรับใช้อีกด้วย

P’Song earned a Master’s degree in Integrated Marketing Communications from Golden Gate University, USA. He also graduated with a Bachelor’s degree in Management from the Faculty of Commerce and Accountancy at Chulalongkorn University.
P’Song spent more than three years living in San Francisco, CA, USA. As a study abroad consultant that is qualified for the Education UK certificate for agents (Distinction) in May 2016, he is pleased to give advice on courses and universities to students who plan to study abroad. Moreover, he is willing to share his experience of living and studying abroad with you.

Ms. Sudawalai Thaweepaisan (Game)
Study Abroad Consultant

พี่เกมจบการศึกษาระดับปริญญาโทจาก Northumbria University ประเทศอังกฤษ, สาขาวิชา Public Administration และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ

พี่เกมมีประสบการณ์การเรียนและใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลากว่า 2 ปี และในฐานะเจ้าหน้าที่แนะแนวพี่เกมมีความพร้อมและยินดีที่จะแนะนำมหาวิทยาลัย และหลักสูตรต่างๆให้แก่น้องๆที่มีความสนใจจะไปศึกษาต่อประเทศอังกฤษ อีกทั้งยังยินดีที่จะให้คำแนะนำต่างๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในต่างแดนอีกด้วย

P’ Game graduated from Northumbria University at Newcastle, UK, Master of Public Administration and graduated from faculty of Political Science (major: Public Administration), Thammasat University as a Bachelor’s degree.

She had experience of studying and living in the UK for 2 years. As a study abroad consultant, P’ Game is ready and pleased to advice universities and courses to all who interested to study in UK. Moreover, she has a massive welcome to give advice about life style in abroad both study and living there.

game
mild(For New Web)

Ms.Chutima Yodkitudomying (Mild)
Study Abroad Consultant

พี่มายด์จบการศึกษาปริญญาโทจาก Nottingham Trent University ประเทศอังกฤษ สาขาวิชา Management and International Business และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชา Business and Economics ในฐานะเจ้าหน้าที่แนะแนว พี่มายด์ยินดีที่จะให้คำแนะนำทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตที่ประเทศ อังกฤษพร้อมกับหลักสูตรและมหาลัยที่เหมาะสมให้กับน้องๆที่สนใจศึกษาต่อต่าง ประเทศ พี่มายด์เชื่อว่าคำแนะนำจากประสบการณ์ต่างๆจะเป็นประโยขน์ต่อน้องๆในอนาคต

P’Mild graduated from Nottingham Trent University (UK), Master of Science in Management and International Business. She also graduated with Bachelor’s degree in Business and Economics from Mahidol University International College (MUIC). As a study abroad consultant, she pleased to share her knowledge and experience as well as giving out good advice about both academic and living in the UK with you. She believes that her experiences and advices will either more or less benefits towards your future path.